Kennis- en innovatiecentrum
Home

e-learning

.

Organiseer uw onderwijs en leermiddelen

.

Met ons Learning Management System (Itslearning) kunt u uw opleidingsactiviteiten online aanbieden en beheren. Daarnaast kunt u uw studenten of uw medewerkers registreren en rapporteren over alle vorderingen. Zoals u kunt zien zijn dit allemaal logistieke functies. Naast het aanbieden en inrichten van het LMS bieden wij ook standaard (online) lesinhoud - de content - aan. En we ontwikkelen e-learning op maat, afgestemd op de doelgroep en met een maximaal leerrendement.


Gepersonaliseerd leren

Ieder mens is anders en heeft daarom ook behoefte aan ander onderwijs.
Met gepersonaliseerd leren en leren op maat kunt u de verschillen tussen onderwijsbehoefte opvangen.
U kunt bijvoorbeeld differentiëren in het tempo, de leerstof, het werkniveau en de werkvorm om zodoende onderwijs op maat aan te bieden.
Maar hoe stemt u dit gemakkelijk af op uw studenten of uw medewerkers?
In het itslearning leerplatform kunt u lesmateriaal beschikbaar stellen voor zowel individuen als groepen, waardoor u eenvoudig kunt voorzien in ieders persoonlijke behoeften.

Centrale plek voor digitale leermiddelen

Een online leeromgeving als die van itslearning vormt de centrale basis waarmee studenten, medewerkers, docenten, en managers kunnen communiceren en informatie kunnen uitwisselen.
Met het itslearning leerplatform stellen docenten eenvoudig lesmaterialen samen die studenten en deelnemers aan trainingen en cursussen aanmoedigen om te ontdekken, leren en delen.
Of u als docent nou een vaststaande methode wilt volgen of uw lessen zelf wilt ontwikkelen, het kan allemaal met itslearning.
Stimuleer de student met de ingebouwde videorecorder, blogs, educatieve video’s, discussiefora en peilingen.

'.

.

Houd uw medewerkers of student gemotiveerd

In onze leeromgeving kunt u opdrachten, taken en toetsen aanbieden die passen bij de verschillende niveaus binnen één groep.
Docenten kunnen selecteren welke informatie voor wie beschikbaar moet zijn.
Laat bijvoorbeeld deelnemers aan een training die voorop lopen een toets met moeilijkere vragen maken, of een extra onderdeel voor een opdracht.
Het onderwijs is hierdoor beter afgestemd op de vaardigheden van iedere individu.
Doordat u uw medewerkers of studenten uitdaagt op hun eigen niveau blijven zij gemotiveerd om aan de slag te gaan.